Meld feil på gatelys

Orkdal Energinett utfører drift og vedlikehold av gatelysanlegg på vegne av Orkdal kommune.

Feil på kommunens gatelys meldes på e-post: gatelys@orklandenergi.no

Feil på enkeltmaster og i mindre områder vil som regel bli rettet i forbindelse med periodiske vedlikeholdsrunder.

Omfattende feil vil bli raskt rettet, og meldes på Orkdal Energis vakttelefon: 72 46 63 80.