Søknad kompensasjon strømbrudd

Søknad om kompensasjon ved strømbrudd på mer enn 12 timer

1. Kundeinformasjon

Kundenummer står på faktura

2. Anleggsinformasjon

MålepunktID står på faktura