Nettilknytning/Overføring

1. Anleggsinformasjon

MålepunktID står på faktura

2. Oppsigelse - Informasjon om kunde som flytter ut

Adresse for utsending opphørsfaktura

3. Bestilling - Informasjon om kunde som flytter inn