Velg strømleverandør

Velg strømleverandør

Alle strømnettselskaper i Norge er pålagt å levere strøm til nettkunder så lenge kunden ikke har inngått avtale med en strømleverandør. Dette kalles leveringsplikt.                   

Pris
Leveringsplikten er å betrakte som en midlertidig løsning, og kunden får en "ventetariffavtale" inntil ordinær strømleverandør er valgt. "Ventetariff" er vesentlig dyrere enn ordinær strømtariff, og kommer i tillegg til ordinær nettleie.

Strømpris første 6 uker: Spotpris* + 5 øre/kWh (eks mva)
Strømpris etter 6 uker: Spotpris* + 16 øre/kWh (eks mva)
* Spotpris avregnes på bakgrunn av Nord Pools områdepriser, time for time. 
I tillegg kommer kostnader til lovpålagt kjøp av elsertifikater.

Velg strømleverandør
Ta kontakt med en strømleverandør så raskt som mulig for å inngå en ordinær strømleveringsavtale. Du finner oversikt over strømleverandører i Orkdal Energinetts nettområde på Forbrukerrådets strømprisportal www.strompris.no