Hva er nettleie?

Hva er nettleie?

Nettleie er det du må betale for å få fraktet strømmen fra kraftverkene der den produseres og helt hjem til huset eller hytta di.

I nettleia inngår kostnader til drift, vedlikehold og utbygging av strømnettet. Mange synes at nettleias andel av strømregninga er veldig høy. Dette skyldes blant annet at over halvparten av pengene du betaler er avgifter til Staten. Orkdal Energinett beholder mindre enn en tredjedel, mens det øvrige går til eiere av det regionale og nasjonale strømnettet.

Orkdal Energinetts nettleie er blant landets laveste og er basert på rammer fastsatt av Norges Vassdrags- og Energidirektorat.