Vi varsler deg på SMS

Vi varsler deg på SMS

Når vi utfører vedlikehold av strømnettet, må vi av sikkerhetsmessige grunner koble ut strømmen. Vanligvis varsler vi berørte kunder om utkobling minst en dag i forveien ved å sende ut SMS. Ta kontakt med kundeservice om du vil registrere et mobilnummer til ditt anlegg. Ved feil i strømnettet prøver vi så raskt som mulig å legge ut en driftsmelding. Ved større hendelser, som for eksempel under ekstremvær, vil du finne oppdatert informasjon på våre Facebook-sider.