Robust strømnett

Orkanger panorama natt

Orkdal Energinetts strømnett er svært robust, og det er sjelden du som kunde vil oppleve strømbrudd.

Likevel vil det dessverre noen ganger bli feil i nettet som medfører at du blir uten strøm. Ved feil i strømnettet prøver vi så raskt som mulig å legge ut en driftsmelding. Noen ganger må vi også gjøre vedlikehold på strømnettet. Da varsler vi berørte kunder på forhånd via SMS. Du kan registrere ditt mobiltelefonnummer ved å ta kontakt med Kundeservice.

 

Hva gjør du når strømmen går?

Mange ganger er feilen oppstått i eget anlegg. Det lønner seg derfor først å sjekke i sikringsskapet om feilen er der. Deretter kan du høre om naboene dine har strøm. Hvis det bare er du som er strømløs, er det stor sannsynlighet for at det ikke er feil i strømnettet vårt. Vi vil så langt det lar seg gjøre legge ut informasjon om feil vi kjenner under Driftsmeldinger. Omfattende feilsituasjoner vil også bli offentliggjort via Facebook. Du melder fra om feil eller farlige situasjoner som måtte oppstå på vår feilmeldingstelefon 72 46 63 80.

 

Svært langvarige avbrudd

Dersom du opplever strømavbrudd som sammenhengende varer over 12 timer har du rett på kompensasjon for dette. Fyll ut skjema under eller Kontakt Kundeservice om du mener du har rett på en slik kompensasjon. 

 

Søknad om kompensasjon ved strømbrudd på mer enn 12 timer

1. Kundeinformasjon

Kundenummer står på faktura

2. Anleggsinformasjon

MålepunktID står på faktura