Orkdal Energinett

Orkdal Energinett

Vi sørger for at du har strøm i stikkontakten

Orkdal Energinett har konsesjon for å transportere strøm til forbrukere i Orkdal kommune, med unntak av området Geitastrand. Vi forsyner også kunder ved Ringavatnet i Meldal kommune. Til sammen 7 100 målepunkter er tilknyttet strømnettet vårt, alle med moderne strømmålere som du som kunde slipper å lese av selv.

Å ha konsesjon for strømtransport betyr at vi driver en monopolvirksomhet. Dette innebærer en forpliktelse vi tar på fullt alvor. Vi bestreber oss derfor på å holde nettleia så langt nede som mulig, å ha en høy beredskap i tilfelle feil i nettet, og å yte god og personlige kundeservice. Vi er i tillegg nøytrale i forhold til alle som ønsker å selge strøm i vårt nettområde. Det er på grunn av nøytralitetskrav at vi har egne internettsider for strømnettvirksomheten.

Vi er stolte av å ha ei nettleie som er blant de aller laveste i landet, samtidig som vi også er blant de selskapene i landet som har færrest og kortest strømavbrudd.