ElHub - Nye regler ved flytting/endring strømavtale

Nå er det strømleverandørene som skal utføre oppgaver knyttet til flytting/endring av strømavtale, og svare på spørsmål om faktura, forbruk og priser.

Endringene kommer som følge av innføring av Elhub 1. februar 2019. Innføringen av Elhub skal gjøre skillet mellom hvilke oppgaver strømleverandørene skal ha og hvilke oppgaver nettselskapet skal utføre enda tydeligere.

Ta kontakt med strømleverandøren din når du: 

  • Ønsker å melde flytting, bestille eller si opp strømavtale. Strømleverandøren registrerer endringene og melder fra til nettselskapet. 
  • Ønsker informasjon om priser eller forklaring på faktura (strøm/nettleie)
  • Vil be om eventuell betalingsutsettelse
  • Skal melde fra om ny fakturaadresse

Ta kontakt med nettselskapet når du skal:

  • Melde fra om feil eller farlige forhold i strømnettet
  • Knytte nybygg til strømnettet
  • Øke kapasiteten på eksisterende elektrisk anlegg (f.eks fra 1-fase til 3-fase)  
  • Sjekke eget strømforbruk tilbake i tid (før Elhub). (Min side)

Hva er Elhub?
Elhub er et sentralt IT-system som skal håndtere markedsprosesser som strømsalg, innflytting/utflytting, oppsigelse og lignende for strømkundene. Alle nettselskapene skal sende inn timesverdier (strømforbruket) til Elhub innen klokken 07.00 for forrige bruksdøgn. Innen kl 09:00 vil timesverdiene være tilgjengelige for deg og din strømleverandør.
Les mer om Elhub her.

Elhub innlogging for deg som kunde?
Det er tilrettelagt en egen løsning der du kan logge inn på Elhub og se dine målerverdier og annen informasjon.