Påvisning av kabler

Bestilling

Kabelpåvisning og kart bestilles helst på e-post: kabel@orklandenergi.no som skal inneholde:

  • kart med anmerkning av gravested
  • navn og adresse
  • telefonnummer
  • dato for ønsket kabelpåvisning

Brudd på strømkabler kan få store konsekvenser med hensyn til skade på mennesker og utstyr, samt at deler av samfunnet blir strømløse. Den som forårsaker skade på strømkabler kan bli stilt økonomisk ansvarlig for de totale kostnadene som en følge av strømbrudd.

Spør først – grav siden!

Orkdal Energinett leverer ut kabelkart gratis, men man må være forberedt på et par dagers behandlingstid.

Ved behov blir vi vederlagsfritt med ut og påviser og markerer hvor det ligger kabler.

Kabelpåvisning utføres i ukedagene tirsdag og torsdag med bestilling minst 2 virkedager i forkant. Ved påvisning utenfor disse tidsrommene eller ved for sen bestilling, må det påregnes et gebyr for tjenesten.