Melding om installasjonsarbeid

Orkdal energi nett

Melding om installasjonsarbeid

Vi ønsker elektroniske meldinger om installasjonsarbeid. Dette er kostnadsfritt for installatør.

Innlogging her: ElWin InstallatørMelding - innlogging

Nye elinstallatører i Orkdal Energinetts nettområde registreres ved å sende Elvirksomhets-ID på e-post til inst.arbeid@orkdalenergi.no.

 

Vi sender så en e-post med brukernavn, passord og lenke til pålogging.

Overbelastningsvern for alle kundetyper:

  • Maks 63 A i anlegg med 230 V IT
  • Maks 50 A i anlegg med 400 V TN-C

Vernene kan økes til henholdsvis 125 A og 80 A ved at kunden betaler dobbel fastavgift.

Ved overbelastningsvern over 80 A kreves transformatorkoblet måler.

Det tas forbehold om kapasitet i nettet.