Byggestrøm

Byggestrøm er en betegnelse på en midlertidig tilknytning til strømnettet i forbindelse med byggeaktivitet eller ved tidsbegrensede arrangementer.

 

Bestilling

Det er mulig å leie byggestrømskap hos Orkdal Energinett ved å fylle ut ett av disse skjemaene:

Dersom skap leies et annet sted, må det tas kontakt med el-installatør som sørger for å bestille montering av skapet.

 

Prisliste

Montering: kr 1 750 (eks. mva)

Demontering: kr 1 750 (eks. mva)

Leie kr.   500 (eks. mva) pr. mnd. Etter ett år økes månedsleien til kr 1 000 (eks.mva)

Kunden belastes for evt. provisorisk linje/kabel og flytting av byggestrømsskap 

 

Nettleie

Midlertidige anlegg avregnes i henhold til gjeldende nett-tariffer for provisoriske anlegg

 

Strøm

I tillegg til avtale om nettleie, må du som kunde bestille strøm hos en kraftleverandør. En fullstendig liste over leverandører i Orkdal finner du på Forbrukerrådets oversikt www.strompris.no.