Minst avbrudd i levert strøm...

Minst avbrudd i levert strøm...

Som kunde hos Orkdal Energinett er du blant de i Norge som opplever færrest strømbrudd i løpet av et år.

I følge offentlige statistikker var det i vårt nettområde registrert minst avbrudd i levert strøm av samtlige områder i Midt-Norge både i 2014 og 2015.

Av 125 nettområder i Norge havnet vi på 3. plass i 2014 og 8. plass i 2015 selv om vi opplevde flere ekstremvær begge årene. Strømavbrudd kan vi aldri gardere oss helt i mot, men vi har et godt vedlikeholdt nett og rydder mye skog hvert år for å unngå feil. Antall strømbrudd vil variere etter hvor du bor. Det er mindre sannsynlighet for feil der folk bor tett og vi har kabelnett, mens områder med luftnett er mer utsatt. Om høsten og vinteren er det vind som forårsaker flest avbrudd, mens det om sommeren er tordenvær som er det største problemet.

Noen ganger er vi nødt til å koble ut strømmen på grunn av nødvendig vedlikehold. Da varsler vi berørte kunder på SMS og via Driftsmeldinger på www.orkdalenerginett.no.

Vi har den senere tiden hatt en spesielt lang periode uten større strømbrudd. Ikke siden 2. oktober 2015 har vi opplevd en høyspenningsfeil som har berørt mange kunder samtidig.